Wednesday, November 2, 2011

ลูกรักเรียนรู้เิพิ่มเติมต้องเสริมจินตนาการ

วัย 1-2 ปี เสริมจินตนาการ

         
หมั่นตั้งคำถาม โดยถามลูกว่า "นี่อะไร" ให้ลูกตอบบ่อย ๆ เพื่อกระตุ้นหรือฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของลูก

         
ชวนลูกร้องเพลง โดยร่วมร้องไปกับลูก เพื่อสร้างอารมณ์สุนทรีย์ที่เป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์

         
อ่านคำคล้องจอง โดยอ่านคำหรือบทกลอนให้ลูกฟังบ่อย ๆ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้คำและความหมายของคำ

         
เล่านิทานก่อนนอน โดยหานิทานที่มีเนื้อหาสั้น ๆ มีคำน้อย ๆ มาอ่านให้ลูกฟัง พร้อมพูดคุยถึงเรื่องในนิทาน

         
ชี้บอกอวัยวะ โดยสอนหรือแนะนำให้ลูกรู้จักอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เพื่อให้ลูกรู้จักหน้าที่ เช่น ปากมีไว้กินมือมีไว้จับ ขามีไว้เดิน หรืออื่น ๆ

         
เล่นเกมฝึกความคิด โดยบอกให้หยิบของตามคำสั่ง เช่น "หยิบนมกล่องที่อยู่บนโต๊ะได้ไหมจ๊ะน้องโบ" "หนูคิดว่าต้นไม้มีสีอะไรได้บ้างจ๊ะ" เพื่อฝึกการใช้ภาษา และการใช้จินตนาการและความคิดที่เชื่อมโยงกับสิ่งของต่าง ๆ

         
ทำท่าประกอบ โดยทำกิจกรรมร้องเพลงที่เกี่ยวกับร่างกาย แล้วทำท่าทางประกอบ เช่น "นิ้วโป้งอยู่ไหน...ๆ อยู่นี่จ๊ะ" เพื่อฝึกการใช้ภาและเรียนรู้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

         
ฟังเสียงปริศนา โดย ให้ลูกฟังเสียงนอกบ้าน แล้วเล่นทายกับลูกว่ามีเสียงอะไรบ้าง เช่น เสียงไก่ชัน เสียงรถยนต์เสียงเครื่องบิน ระฆังหรืออื่นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ของเสียต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวลูก

แหล่งข้อมูลที่มา :  http://mom.thaibizcenter.com

No comments:

Post a Comment