Wednesday, August 8, 2012

สำคัญไฉน “เบาะนั่งนิรภัยของหนู”


เมื่อถึงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพาเจ้าตัวน้อยโดยสารไปด้วย จะให้เจ้าตัวน้อยนั่งตรงไหนและท่าใดเหมาะสมที่สุด

 

การพาเด็กนั่งรถให้ปลอดภัยควรให้พวกเขานั่งบนเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เนื่องจากเบาะมาตรฐานและเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่

โดยสามารถเห็นได้ชัดว่า เวลาคาดเข็มขัดนิรภัยของรถให้เด็ก สายรัดไม่ได้พาดผ่านตำแหน่งที่ควรจะเป็น หากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น เด็กจึงมีความเสี่ยงที่จะเลื่อนหลุดออกจากเข็มขัดนิรภัยและได้รับบาดเจ็บที่ รุนแรง เช่นเดียวกับการอุ้มเด็กไว้แนบอกหรือให้นั่งตักแล้วกอดไว้

เมื่อไหร่ที่เด็กควรใช้เบาะนั่งนิรภัย ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ควรนั่งตั้งแต่วัยแรกเกิดเพื่อความคุ้นเคย เด็กจะได้ไม่งอแงหรือรู้สึกอึดอัด ทั้งนี้ควรใช้ไปจนกว่าสรีระของเด็กจะสามารถนั่งเบาะมาตรฐานได้อย่างสบาย สังเกต โดยหลักง่ายๆ คือ เมื่อข้อพับเข่าแนบกับปลายเบาะนั่งแล้ว ฝ่าเท้าต้องวางกับพื้นรถได้สนิท ขณะที่ส่วนศีรษะต้องสูงถึงส่วนรองศีรษะด้วย

อย่างไรก็ตาม บางประเทศที่เคร่งครัดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเด็ก นิยมให้เด็กนั่งเบาะนิรภัยไปจนถึงอายุประมาณ 12 ปี โดยแต่ละช่วงวัยยังเปลี่ยนขนาดเบาะสำหรับเด็กให้สอดคล้องกับน้ำหนักตัว มักเปลี่ยน 3 ครั้ง ครั้งแรกที่ใช้เป็นเบาะขนาดเล็ก เหมาะกับเด็กแรกเกิด-เด็กหนัก 13 กิโลกรัม ครั้งต่อมาเป็นเบาะขนาดกลาง ควรใช้ตอนเด็กหนัก 9-18 กิโลกรัม และเปลี่ยนเบาะครั้งสุดท้าย เมื่อเด็กหนักระหว่าง 15-36 กิโลกรัม 

ตำแหน่งที่ปลอดภัยของเด็ก คือ เบาะหลังและจะต้องเป็นด้านซ้ายหรือขวาเท่านั้น ไม่ ควรนั่งตรงกึ่งกลางรวมถึงนั่งเบาะหน้า นอกจากนี้ เด็กแรกเกิดจนถึงน้ำหนัก 9-13 กิโลกรัม ควรติดตั้งเบาะนิรภัยให้หันหน้าเข้าหาเบาะนั่งมาตรฐาน กระทั่งน้ำหนักตัวมากกว่าที่กำหนด จึงติดตั้งเบาะนิรภัยแบบหันหน้าออกจากเบาะนั่งได้
สำหรับครอบครัวไหนที่พึงพอใจในการให้สมาชิกตัวน้อยนั่งเบาะนิรภัยสำหรับ เด็ก นอกจากจะรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยขึ้นแล้ว ยังอาจมีส่วนลดจำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ของเด็ก จากที่ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เก็บสถิติช่วงปี พ.ศ.2542-2548 พบอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุ 3-8 ปี มีสูงถึงร้อยละ 17 เลยทีเดียว.

คัดข้อความส่วนใหญ่มาจาก :
นางสาวสิตางศุ์ สมานคติวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กจากบริษัทบริเท็กซ์
ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com
No comments:

Post a Comment