Friday, April 26, 2013

เคล็ดลับเสริมสร้างสมาธิให้ลูกวัยอนุบาล
   พื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กก็คือ สมาธิ เพราะ สมาธิมีความสัมพันธ์กับสมอง เพราะสมองสั่งการระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งการรับรู้และเรียนรู้ คลื่นสมองที่สงบจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี โดยเฉพาะการเรียนรู้ของเด็ก
 
     การทำสมาธิสำหรับเด็กนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาภาวนาแบบผู้ใหญ่ หากแต่ใช้กิจกรรมที่เขาสนใจ เข้ามาดึงความสนใจ ให้เขาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาทำตรงหน้า ซึ่งเด็กแต่ละคนมีสมาธิสั้นยาวต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุด้วย เช่น เด็กอายุ 3 ขวบ จะมีสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 5 นาที เด็ก 3 ขวบขึ้นไปจะมีสมาธิได้ประมาณ 10-12 นาที

     คุณพ่อคุณแม่สามารถจัดและออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับลูกได้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกสนใจ เช่น 
  • การเล่านิทาน นอก จากจะช่วยสานสายสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว ยังทำให้เด็กๆ เกิดสมาธิ ช่วยให้เด็กฝึกคิดและแก้ปัญหา เสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี 
  • การเล่นโยนรับลูกบอล หรือโยนลูกบอลลงตะกร้า ซึ่ง เป็นการเล่นพื้นๆ ง่ายๆ แต่ช่วยให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมได้ดีทีเดียว เพราะเขาต้องมุ่งมั่นกับการกะจังหวะของลูกบอลเพื่อจับให้ได้ 
  • กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี ไม่ว่าจะฟังเพลง ร้องเพลง หรือแม้แต่เล่นดนตรี 
  • กิจกรรมนั่งโต๊ะ เช่น ต่อจิ๊กซอว์ ต่อบล็อก
  • กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ เป็นการสร้างสมาธิที่ช่วยให้เด็กๆ จดจ่ออยู่กับภาพที่ตนวาด หรือสิ่งที่ตนกำลังปั้นหรือพับอยู่ เป็นต้น
  • สวดมนต์ ทำใจให้สงบ การ สวดมนต์ไม่ว่าจะศาสนาใดๆต่างก็มีบทสวดของตน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกสวดมนต์ก่อนนอนได้ตั้งแต่เล็กๆ ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน จะช่วยให้ลูกมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิที่ดีขึ้นได้
     ลองดูนะคะ ว่ากิจกรรมสร้างสมาธิแบบไหนจะเหมาะกับลูกของเรา แล้วส่งเสริมเสียแต่วันนี้ เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ที่ดีให้เขาต่อไปในอนาคตค่ะ 


แหล่งที่มา  http://www.enfababy.com

No comments:

Post a Comment