Wednesday, January 15, 2014

ประสบการณ์เลี้ยงดูที่โหดร้าย ทำเด็กโตไปเป็นคนขี้โรค
         เราเคยได้ยินกันแต่คำว่า เด็กที่ถูกเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในวันหน้า แต่ผลการวิจัยชิ้นล่าสุดนำโดยมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ สหรัฐฯ ทำให้อาจต้องเพิ่มเติมเข้าไปด้วยว่า การเลี้ยงดูให้ความรักแก่เด็กเป็นอย่างดี จะทำให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ในทางกลับกัน เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบขาดความอบอุ่น ถูกกระทำด้วยความรุนแรง จะกลายเป็นผู้ใหญ่ขี้โรค ซ้ำยังเสี่ยงกับโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนอื่นด้วย

         ผลงานวิจัยซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ Proceedings of the National Academy of Sciences ระบุว่า ค้นพบความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ระหว่างประสบการณ์การเลี้ยงดูที่โหดร้ายในวัยเด็ก ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพเมื่อตอนโต และยังนำไปสู่โรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วย

         การวิจัยได้ทำขึ้นในรูปแบบการสอบถามจากผู้ร่วมวิจัย 756 ราย ว่าด้วยเรื่องความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจขาดเลือดในวัยหนุ่มสาว โดยประเมินจากสัญญาณชี้บ่งสุขภาพทั้งร่างกาย 18 ประการ อาทิ ความดันโลหิต ระดับคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด ขนาดรอบเอว น้ำหนัก เป็นต้น จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลว่าแต่ละคนมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดมากแค่ไหน

         แต่นอกจากจะประเมินด้วยเกณฑ์สุขภาพดังกล่าวแล้ว ผู้ทำการวิจัยยังได้พบว่า ประวัติการเลี้ยงดูที่ได้ซักถามมาจากผู้ร่วมวิจัยยังส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญ ต่อสุขภาพแต่ละคน โดยผู้ที่เติบโตมากับการดูแลแบบทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ตั้งแต่วัยทารก เป็นกลุ่มที่มีเกณฑ์สุขภาพที่ค่อนข้างแย่ เช่น รอบเอวหนา คลอเรสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ต่างจากกลุ่มที่เติบโตมาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูอย่างดูแลเอาใจใส่อย่างน่า สังเกต

         จึงเห็นได้ว่า ประสบการณ์การถูกเลี้ยงดูในวัยเด็กมีผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ได้ทั่วทั้งร่างกาย กลุ่มที่ถูกเลี้ยงมาอย่างไม่เอาใจใส่หรืออาจถึงขั้นใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ ทำให้การทำงานของระบบต่าง ๆ ผิดเพี้ยนไป ส่งผลให้เมื่อเติบโตจึงกลายเป็นคนขี้โรค เจ็บป่วยไม่สบายได้ง่าย บางรายถึงกับเข้าข่ายเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ผิดกับกลุ่มที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีได้รับความอบอุ่นเต็มที่ กลับมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานการเจ็บป่วยอื่น ๆ ได้ด้วยซ้ำ
        
         เทเรซ่า ซีแมน ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ หนึ่งในผู้นำการวิจับครั้งนี้กล่าวว่า เธอหวังว่าผลการวิจัยที่ได้ค้นพบในครั้งนี้ จะกระตุ้นให้คนเล็งเห็นควาเชื่อมโยงของปัญหา ว่าการเลี้ยงดูในวัยเด็กส่งผลต่อสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ได้อย่างไร และหากจะแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้พ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเด็กได้มีความรู้ความเข้าใจกับการ เลี้ยงเด็กอย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องการกินการอยู่ สุขภาพกายและใจ รวมทั้งได้รับความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ จะช่วยลดปริมาณผู้ใหญ่ที่จะกลายเป็นคนป่วยออด ๆ แอด ๆ ได้ง่ายในอนาคต และลดปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงคุกคามชีวิตลงได้ด้วย

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

No comments:

Post a Comment