Tuesday, April 8, 2014

เตือนอุบัติภัยกับเด็กที่มักเกิดในอาคารสูง
           ๙ จุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่มักเกิดอุบัติภัยกับเด็กในอาคารสูง ดังนี้ 

        
ระเบียง   ไม่วางโต๊ะ เก้าอี้เชื่อมต่อกับระเบียงนอกห้อง  เพราะเด็กอาจปีนป่ายออกมาเล่นจนพลัดตกลงมาจากตึก  จัดทำที่กั้นราวระเบียงแบบปิดทึบ  เพื่อป้องกันศีรษะ แขนและขาของเด็กเข้าไปติดกับช่องเหล็กดัด 

         
กระเบื้องปูพื้น  โดยเฉพาะพื้นที่มีลักษณะมันวาว ถ้าพื้นเปียกน้ำให้แจ้งพนักงานทำความสะอาดในทันที เพื่อป้องกันเด็กลื่นหกล้ม                    

         
ลิฟต์  ควรสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการใช้ลิฟท์  การปฏิบัติตนกรณีลิฟท์ค้างหรือขัดข้อง  ไม่ควรให้เด็กขึ้น-ลงลิฟท์ตามลำพัง  เพราะหากเกิดอันตรายเด็กจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย 

         
บันไดเลื่อน  ควรจูงเด็กขึ้น - ลงบันไดเลื่อน  และสอนให้เด็กไม่เล่นบริเวณทางขึ้น - ลงบันไดเลื่อน  เพราะพื้นที่ไม่เท่ากันและการเคลื่อนตัวบันไดเลื่อน อาจทำให้เด็กสะดุดล้ม รวมทั้งไม่ควรให้เด็กสวมเสื้อผ้ายาวรุ่มร่าม  เพราะอาจเข้าไปติดในบันไดเลื่อนทำให้เด็กได้รับอันตราย หากแผ่นยางสีดำที่ซับหุ้มเหล็กราวบันไดเลื่อนฉีกขาด ไม่ควรให้เด็กเอามือไปแตะหรือสัมผัส  เพราะอาจถูกเหล็กราวบันไดที่มีลักษณะเป็นลวดแหลมบาดได้ 

         
บันไดหนีไฟ   ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางขึ้น ลงบันได  เพราะหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จะเป็นอุปสรรคในการหลบหนี

         
บันไดทางเดิน  ไม่ควรให้เด็กเล่นบริเวณบันได  เพราะอาจพลัดตกจากบันได  โดยซี่ราวบันไดที่ปลอดภัยควรมีระยะห่างระหว่าง ๘ ๑๒.๗ เซนติเมตร  เพื่อป้องกันเด็กมุด  ทำให้ศีรษะติดค้างหรือลอดตกจากบันได 

         
สระว่ายน้ำ   ในขณะที่เด็กเล่นน้ำควรดูแลอย่างใกล้ชิด  สอนให้เด็กเล่นน้ำบริเวณสระเด็กเท่านั้น  และให้เด็กสวมเสื้อชูชีพ  ใส่ห่วงยางหรือเกาะแผ่นโฟมขณะเล่นน้ำ เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต             

         
ลานจอดรถ  ไม่ควรให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณลานจอดรถ  เพราะอาจถูกรถชน ทุกครั้งที่พาเด็กโดยสารรถไปด้วย  ควรดูแลให้เด็กขึ้นนั่งบนรถให้เรียบร้อยก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ 

         
ประตู หน้าต่าง  ควรทำด้วยเหล็กกั้นหรือเหล็กดัดที่สามารถเปิดออกได้  และมีที่ครอบลูกบิด  เพื่อป้องกันเด็กกดล๊อคประตูและติดค้างอยู่ภายในห้อง 

          ที่สำคัญ  ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยเด็กอยู่ในห้องเพียงลำพัง เพราะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจเกิดอันตรายขึ้นกับเด็ก  รวมทั้งควรสอนให้เด็กเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  เช่น  หากเกิดเพลิงไหม้  ควรวิ่งหนีออกทางบันไดหนีไฟ  ไม่ใช้ลิฟท์อย่างเด็ดขาด  กรณีเกิดแผ่นดินไหวให้หลบใต้โต๊ะ   ไม่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างที่มีลักษณะเป็นกระจกหรือสิ่งของที่ยึดติดไม่แน่นหนา จะช่วยป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดกับเด็กในอาคารสูงได้

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

No comments:

Post a Comment