Tuesday, October 26, 2010

ความสำเร็จที่ต้องการ - ผู้อยู่เบื้องหลัง

บุคคลที่ถูกเรียกว่าพ่อแม่นั้น คงตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อคนคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยรุ่น การทุ่มเทความรัก การเอาใจใส่ ไม่ได้การันตีความสำเร็จของการทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดี แต่ต้องมีวิธีการเข้ามาสนับสนุนด้วย แล้วคุณล่ะ..มีวิธีการทำให้ลูกเป็นคนที่มีคุณค่าได้อย่างไร

วันนี้ลองมาศึกษาวิธีการที่ประมวลจากประสบการณ์ของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ และเป็นคนดีมีคุณภาพต่อสังคม คุณได้ทำสิ่งเหล่านี้บ้างหรือยัง

1.  พูดทีละคำ ฟังทีละเสียง  คือการตั้งใจฟังเรื่องที่ลูกกำลังพูด และโต้ตอบเพื่อแสดงความสนใจในเรื่องที่ลูกกำลังพูด แม้เรื่องนั้นดูจะเป็นเรื่องไร้สาระกับเราเหลือเกิน แต่การปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้ลูกเชื่อว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีของเขาได้ในทุกครั้งที่เขาต้องการ

2.  ใช้คำถาม ทำความเข้าใจ  คือการอธิบายเรื่องต่างๆ โดยการใช้คำถามให้ลูกคิดถึงความเป็นไปได้และผลกระทบ เพื่อให้ลูกเกิดความเข้าใจด้วยตนเอง แล้วพ่อแม่ค่อยคอยเพิ่มเติมให้ กรณีนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นด้านลบ เช่น ยาเสพติด การโดดเรียน เป็นต้น

3.  ให้ลูกร่วมคิด ร่วมวางแผน  และตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆ แม้แต่การไปชอปปิ้ง หรือเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อฝึกการมีส่วนร่วม การแก้ปัญหา และความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นภายหลังการร่วมตัดสินใจ

4.  ให้คำหวาน ป้อนกำลังใจในยามที่ลูกทำดี เพื่อส่งเสริมให้ลูกทำให้ลูกคิดในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถของตนเองและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ตลอดจนรักษาการทำความดีของตัวเองไว้

5.  ร่วมพูดคุย ศึกษากรณีความทุกข์ใจของพ่อแม่คนอื่น  เพื่อให้ลูกสะท้อนความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อแม่ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกเอง แต่ไม่ควรใช้จนพร่ำเพรื่อหรือบ่อยเกินไป

เมื่อได้อ่านประสบการณ์เหล่านี้ ท่านคิดว่ามีความพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของคนที่ประสบผลสำเร็จและมีความสุขในชีวิตต่อไปในภายหน้า ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :     หนังสืออัสสัมชัญสาส์น
                                      ศตวรรษที่ 2 ปีที่ 26 ฉบับที่ 141
                                      เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2553

                                      คลังความรู้
                                      กองบรรณาธิการ บริษัท แปลน ปริทัศน์ จำกัด

No comments:

Post a Comment