Monday, June 20, 2011

ออกกำลังกระตุ้นความจำ

การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต  รวมทั้งช่วยสร้างระบบภูมิุ้คุ้มกัน และช่วยระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคอ้วน

เด็กยิ่งออกกำลัง ยิ่งกระตุ้นความจำให้ดีขึ้น

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นผลการเรียนของลูกดีขึ้น ลองขยายชั่วโมงการเล่นของลูกออกไปอีกสักหน่อยครับ เพราะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเด็กที่มีร่างกายแข็งแรงจะ "ฉลาด และมีความจำดีกว่า"  เด็กที่ขาดการออกกำลังกาย เพราะสมองส่วนที่ควบคุมความจำและการเรียนรู้ของเด็กที่มีร่างกายแข็งแรงมีขนาดใหญ่้กว่าเด็กอ่อนแอถึง 12 เปอร์เซ็นต์ นั่นเท่ากับว่าการออกกำลังกายตั้งแต่ยังเล็กช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

งานวิจัยชิ้นนี้มาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอนส์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทำการศึกษาการทำงานของสมองเด็กจำนวน 49 คน ที่มีอายุระหว่าง 9 - 10 ปี โดยการสแกน MRI พร้อมๆ กับทดสอบความฟิตของร่างกาย โดยให้เด็กๆ กลุ่มนี้วิ่งบนลู่วิ่งในเวลาที่กำหนด

ผลการทดลองพบว่า สมองส่วนฮิปโปแคมปัส ซึ่งเป็นสมองที่ควบคุมด้านความจำและการเรียนรู้ในเด็กกลุ่มที่ร่างกายแข็งแรงนั้นมีขนาดใหญ่กว่าเด็กอ่อนแอประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทดสอบความจำ ก็พบว่าเด็กกลุ่มที่ร่างกายแข็งแรงมีความจำดีกว่าเด็กกลุ่มที่ร่างกายอ่อนแออีกด้วย

ศ.อาร์ท คราเมอร์ (Art Kramer) ผู้ทำการศึกษาในเรื่องนี้กล่าวว่า การศึกษานี้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะกระตุ้นให้เด็กได้มีโอกาสออกกำลังกายตั้งแต่อายุยังน้อย

เมื่อมีผลการวิจัยออกมาเช่นนี้ ทั้งพ่อแม่ โรงเรียน และคุณครูก็คงต้องหันมาให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้ออกกำลังกาย มากกว่าการมุ่งเน้นด้านเนื้อหาวิชาการเพียงอย่างเดียว  นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้ระบุไว้อีกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกายตามสมควรนั้นจะเป็นโรคอ้วน หรือมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานในที่สุด

แหล่งข้อมูล  :  หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ
                     www.thaihealth.or.th

                     มาสเตอร์สมเจตน์ สุขศาลา
                     อัสสัมชัญสาส์น
                     ศตวรรษที่ 2 ปีที่ 26 ฉบับที่ 144
                     เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2554             

No comments:

Post a Comment