Friday, September 16, 2011

บอกรักลูกสิ่งสำคัญในครอบครัว


พ่อแม่ทุกคนรักและหวังดีกับลูก แต่มักเก็บไว้ในใจเพราะกังวลกลัวว่าลูกจะได้ใจ จะเหลิง ไม่เชื่อฟังพ่อแม่

ทั้งที่จริงแล้วการแสดงความรักต่อลูกเป็นความรักที่ควรแสดงออกให้ลูกได้รับ รู้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดจากับลูก การบอกรักลูก การโอบกอด การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว มิใช่เพียงการพูดจาอบรมสั่งสอนด้วยความหวังดี เพราะลูกอาจแปลความหมายในการกระทำของพ่อแม่ผิดไปจากที่พ่อแม่ต้องการ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ความน้อยอกน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รัก จึงแสดงพฤติกรรมต่อต้าน ดื้อไม่เชื่อฟังใส่ใจกับความหวังดีของพ่อแม่

การบอกและแสดงออกถึงความรักให้ลูกได้รับรู้เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมอง ข้าม อย่าคิดว่าลูกจะรับรู้เอง เพราะบางครั้งคนเราอาจตีความแตกต่างกัน พ่อแม่อาจคิดว่าทำไปเพราะรัก และห่วงใย แต่ลูกก็อาจตีความไปอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น การแสดงออกและบอกให้ลูกรับรู้ว่าพ่อแม่รักจึงช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรง กันระหว่างพ่อแม่ลูกได้เป็นอย่างดี

คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์ กรมสุขภาพจิต

ข่าวสดรายวัน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7597

No comments:

Post a Comment