Thursday, August 16, 2012

10 เทคนิคสร้างพัฒนาการสมองและสายตาที่ดี          สำหรับ ลูกน้อยวัย 1 ปี ขึ้นไปนั้น ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสมองลูกรัก คือ สายตาที่คมชัด เพื่อการรับรู้ข้อมูลประสบการณ์ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการเรียนรู้ที่รุดหน้าและต่อเนื่องของลูก 

การส่งเสริม 10 พัฒนาการสมองและสายตาที่ดีมีอะไรบ้าง

          1. โภชนาการที่ดีสร้างสมอง ให้ลูกได้รับอาหารครบ 3 มื้อ เป็นเมนูที่ให้ลูกได้รับประโยชน์จากสารอาหารที่หลากหลายทั้ง 5 หมู่ เสริมด้วยนม 1-2 แก้ว เพื่อช่วยให้ลูกได้รับสารอาหาร เพื่อการพัฒนาสมองอย่างครบถ้วนเพียงพอ

          2. ให้ลูกเล่นอิสระตามธรรมชาติ ได้เล่นสำรวจสิ่งต่าง ๆ ได้ใช้สมองคิดวิเคราะห์ เพื่อเรียนรู้ สังเกตปฏิกิริยาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

          3. เปิดประสบการณ์ใหม่ พาลูกไปเที่ยวนอกบ้าน เพื่อให้มีประสบการณ์กับสิ่งต่าง ๆ และพบผู้คนใหม่ ๆ

          4. เล่าเรื่องให้ลูกฟัง หมั่นพูดคุยให้ลูกฟัง เช่น เล่าเรื่องจากข่าว เพื่อเพิ่มคำศัพท์ใหม่ให้กับสมองน้อย ๆ ของลูก

          5. ชวนลูกทำกิจกรรม โดยทำกิจวัตรง่าย ๆ ให้ลูกเรียนรู้ จดจำประสบการณ์จากสิ่งที่ทำ และฝึกวินัยไปในตัว

          6. หมั่นแสดงความรัก โดยโอบกอด สัมผัส หอมแก้ม เพื่อพัฒนาระบบประสาท ความจำ ทำให้ลูกอารมณ์ดี

          7. เล่นกับลูกด้วยตัวเอง โดยเล่นขี่ม้าส่งเมือง จ๊ะเอ๋ ทายคำศัพท์ให้ลูกเรียนรู้สนุก สร้างความสุขให้ครอบครัว

          8. หมั่นชมเชย เมื่อลูกทำสิ่งต่าง ๆ ได้ควรชม ให้กำลังใจ เช่น เก็บของเล่นเอง กินผักได้ หยิบของให้พ่อแม่

          9. พาลูกเข้าสังคม ชวนลูกเล่นกับเพื่อน ๆ ในหมู่บ้านได้ออกกำลัง วิ่งเล่น ปีนป่าย กระโดด เรียนรู้การใช้ร่างกายได้พัฒนากล้ามเนื้อ ฝึกให้รู้จักกฎกติกาการเล่นกับผู้อื่น

          10. ชวนลูกอ่านหนังสือ พร้อมตั้งคำถามให้ลูกตอบจากเรื่องที่อ่าน เพื่อฝึกใช้สมองคิดวิเคราะห์หาคำตอบ

แหล่งข้อมูลที่มา  Mother & Care 
No comments:

Post a Comment