Friday, August 17, 2012

5 เทคนิคสร้างพลังเรียนรู้          เพราะ การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกต่อยอดความคิดที่ดี ทำให้มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น แถมยังช่วยให้ลูกรู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้มากกว่าใคร ส่วนจะส่งเสริมอย่างไรให้ลูกมี 5 พลังเรียนรู้นั้น ไปติดตามกันค่ะ

           1. เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาและคำพูดที่เหมาะสม การแสดงอารมณ์ เพราะลูกจะจับตามอง และเรียนรู้ทุกอย่างจากการกระทำของพ่อแม่เป็นหลักค่ะ

          2. การถามตอบ ลูกวัยนี้เริ่มพัฒนาการสื่อสารได้ 2 ทาง คือ ฟังอย่างเข้าใจ และพูดโต้ตอบได้มากขึ้น ดังนั้นฝึกลูกถาม-ตอบเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

          3. ชวนลูกสำรวจ ให้เวลาลูกเรียนรู้ สำรวจผู้คน สิ่งของต่าง ๆ ที่พบเห็น เช่น เมื่อพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตชี้ชวนให้ลูกสังเกตผัก-ผลไม้หลากชนิด สอนเรียกชื่อ บอกลักษณะต่าง ๆ

          4. เล่นสมมติ ชวนลูกเล่นบทบาทสมมติเป็นอาชีพต่าง ๆ เช่น เล่นขายของ เป็นคุณหมอ เพื่อให้ลูกเรียนรู้การปฏิบัติบทบาทหน้าที่ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

          5. ให้ลูกเล่นคนเดียวบ้าง เพื่อให้ลูกมีอิสระในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และมีความเป็นตัวของตัวเอง เพราะได้ลองจับสัมผัสด้วยตัวเอง

แหล่งที่มา   กระปุกดอทคอม / Mother&Care

No comments:

Post a Comment