Wednesday, September 5, 2012

'ภูมิแพ้เด็ก' ป้องกันดีกว่าแก้
โรคภูมิแพ้  ถือว่าเป็นโรคที่พบมากที่สุดในเด็ก จากการศึกษาข้อมูลเด็กอายุ 0-5 ขวบ  โดยภาวะภูมิแพ้ที่พบมากที่สุด คือ การแพ้นมวัว หวัดเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคผื่นแพ้ผิวหนัง

ยารักษาภาวะโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมอาการและป้องกันการเป็นซ้ำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ผลลัพธ์จากการใช้ยาเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการรักษาโดยตรง ราวร้อยละ 46 ส่งผลให้ต้นทุนค่ารักษาสูงขึ้น

ดังนั้นการป้องกันโรคภูมิแพ้ตั้งแต่วัยแรกเกิดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ด้วยการให้เด็กได้รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรกของชีวิต เพราะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และยังช่วยลดการสัมผัสกับโปรตีนแปลกปลอมจากนมวัว ป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ได้

อุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้ในเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ขวบทั่วโลก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานทางวิชาการล่าสุดพบว่า ร้อยละ 25 ของประชากรเด็กทั่วโลกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ในบางรายอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรหันมาให้ความสนใจป้องกัน โดยหากเด็กเป็นภูมิแพ้แล้วควรรักษาและหาสาเหตุ คอยควบคุม ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

'การเลี้ยงลูกด้วยนมสูตรย่อยสลายโปรตีนบางส่วน (Partially Hydrolyzed) ในช่วง 4 เดือนแรก มีผลลัพธ์ในเชิงป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรคผื่นแพ้ผิวหนัง ซึ่งมีการติดตามผลการศึกษาถึง 6 ปี ก็ยังได้ผลอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับทารกที่เลี้ยงด้วยนมวัวสูตรปกติ ปัจจุบันยังมีนมสูตร H.A. ที่เสริมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เช่น บิฟิโดแบคทีเรีย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดการเกิดภูมิ แพ้'

คัดลอกข้อความบางส่วนจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด
รศ.พญ.จรุงจิตร์

No comments:

Post a Comment