Monday, November 5, 2012

5 กิจกรรม สอนทักษะชีวิตลูก


             การหล่อหลอมทักษะชีวิตให้ลูกนั้น ต้องอาศัยการสะสม สร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ เพื่อช่วยให้ลูกสามารถปรับตัว เผชิญปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งกับตัวเอง คนรอบข้างและสังคมฉบับนี้เรามีกิจกรรมแนะนำ เพื่อให้คุณประยุกต์ปรับใช้ได้สอนลูก ๆ ค่ะ

1 . งานบ้าน

             การช่วยงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้น เป็นการสอนให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเอง สามารถเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบจากเรื่องใกล้ตัวลูกได้ คุณอาจให้ลูกเริ่มจากงานเล็ก ๆ ที่เหมาะสมกับวัย เช่น เด็กเล็กเรียนรู้การเก็บข้าวของหลังจากใช้  การช่วยเก็บของใส่ตู้เย็น ถ้าโตวัยประถม ก็ช่วยล้างจานหรือเอาขยะไปทิ้ง เป็นต้น

2 . ชวนเล่น


 
             การเล่นเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่ลูกจะเรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆ ได้เป็น อย่างดี เช่น เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การยอมรับของกลุ่ม เมื่อลูกได้เล่นกับเพื่อน ๆ หรือเมื่อลูกต้องการของเล่น ก็ต้องรอให้เพื่อนเล่นเสร็จก่อน เป็นการเรียนรู้เรื่องความอดทน รอคอย หรือเรื่องการแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อน เป็นต้น

3. เข้าครัวทำอาหาร


 
             นอกจากลูก ๆ ได้ช่วยงาน ได้อิ่มอร่อยแบบครอบครัวแล้ว ยังเป็นกิจกรรมสนุก แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายของลูกที่คุณช่วยได้ เช่น วิธีการเลือกผัก เนื้อสัตว์ เมื่อไปจับจ่ายซื้ออาหารที่ตลาดกับคุณแม่ หรือขณะที่ล้างผัก เด็ดผัก หรือหั่นผัก แต่ละขั้นตอนการทำล้วนแต่อาศัยความตั้งใจ สมาธิในการทำงานค่ะ

4. การใช้จ่ายเงิน

             เมื่อลูกถึงวัยที่จะดูแลสิ่งของ จัดการกับตัวเลขเรื่องเงินได้ จำเป็นอย่างมากที่คุณต้องสอนทักษะการใช้เงิน เรียนรู้ถึงคุณค่าของเงิน เรียนรู้ว่าสิ่งของที่ลูกอยากได้ ต้องแลกเปลี่ยนด้วยการทำงานหรือการ เสียสละ เช่น ช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ ช่วยคุณแม่ทำงานบ้าน เพื่อจะได้ค่าขนมนำมาหยอดกระปุก หรือเก็บออมเงินไว้ในธนาคาร

5. กิจกรรมนอกบ้าน


 
             คือแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ดีอีกหนึ่งทางค่ะ เช่น พาลูกไปช่วยงานบุญ ลูกจะเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง สิ่งที่เห็น เช่น การช่วยเหลืองานครัว การเก็บกวาด ทำความสะอาดวัด หรือการยกของถวายพระ ลูกจะเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกัน

             การเรียนรู้ของเด็กจะเรียนรู้ด้วยการมองเห็นและทำตามแบบที่ได้เห็น ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ลูกได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยฝึกฝนกระบวนการคิด ทำให้ลูกรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจกับสถานการณ์จริงของชีวิตในทางบวกค่ะ


แหล่งที่มา  กระปุกดอทคอม

No comments:

Post a Comment