Saturday, November 3, 2012

เลี้ยงลูกให้โลกรักพ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูก ของตนเป็นที่รักของใครต่อใคร แต่การที่จะให้ใครๆ มารัก มาเอ็นดูลูกของเรานั้น เราไปบังคับจิตใจคนอื่นไม่ได้ ดังนั้นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุด คือ การสร้างลูกของเราให้เป็นเด็กที่รู้จักรักคนอื่น แล้วเขาก็จะได้ความรักตอบแทนกลับมา 

พญ.ปราณี เมืองน้อย กุมารแพทย์-จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่จะรัก
และ เรียนรู้วิธีที่จะรักโดยตรงจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ส่วนวิธีการแสดงความรักนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้ ซึ่งมากกว่าการเลี้ยงดูเฉพาะทางกายหรือการสนับสนุนปัจจัยสี่ เด็กจะแบ่งปันความรักสู่คนอื่นๆ หรือโลกรอบตัวเขาได้ เขาต้องเรียนรู้การเป็นผู้ได้ความรักก่อน” 
ซึ่งพญ.ปราณี เมืองน้อย ได้แนะนำวิธีการเลี้ยงดูที่จะช่วยให้ลูกรู้สึกเป็นที่รักไว้ด้วย

วิธีการเลี้ยงดูที่จะช่วยให้ลูกรู้สึกเป็นที่รัก

1. “รักนะแต่ไม่ตามใจ”  นั่นคือรักลูกอย่างมีขอบเขต ไม่ตามใจจนเกินไป เด็กทุกคนยังต้องการการกำกับโดยผู้ใหญ่อย่างมีเหตุผลและมีความหนักแน่นมั่น คงในกฎกติกา แต่ก็ไม่ควรห้ามมากเกินไปจนลูกขาดอิสระ

2. อย่ากลัวการที่ลูกแสดงอารมณ์ เพราะนั่นเป็นเพียงสิ่งที่ลูกต้องการแสดงให้เรารู้ว่า ข้างในใจเขาเป็นอย่างไร ควรยอมรับอารมณ์ลูกที่เกิดขึ้น สังเกตอารมณ์เขาจากสีหน้าท่าทาง สะท้อนเป็นคำพูดให้เขาเห็นว่าเราสังเกต เช่น แม่รู้ว่าลูกโกรธกระตุ้นให้ลูกมีการพูดคุยสื่อสารและแก้ข้อขัดแย้งทางบวก โดยการเปิดใจคุยกับลูก รับฟังลูกโดยไม่ตัดสินถูกผิด

3. ให้เกียรติลูก ไม่ตำหนิ ประจาน หรือ ว่ากล่าวลูกต่อหน้าผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของลูก แล้วลูกจะรู้จักให้เกียรติและรับฟังความเห็นของผู้อื่น

4. อ่อนโยนกับลูก พูดคุยกับลูกอย่างนุ่มนวล ไม่หยาบคาย สัมผัสลูกอย่างนุ่มนวล ปลอบโยน แล้วลูกจะอ่อนโยนกับผู้อื่น และจะแบ่งปันความรู้สึกหรือประสบการณ์เหล่านี้สู่ผู้อื่นได้

5. รู้จักขอโทษลูก เมื่อพ่อแม่เผลอทำสิ่งไม่ดีหรือแสดงอารมณ์ใส่ลูก จะทำให้ลูกเรียนรู้การรับผิดและการให้อภัยผู้อื่น

6. ฝึกลูกเขียนคำขอบคุณตัวเอง ขอบคุณผู้อื่นและขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัว จะทำให้ลูกเป็นเด็กที่รู้จักให้คุณค่าต่อตนเองและสิ่งต่างๆ

7. ควรมีเวลาหรรษาของครอบครัว ที่ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าทำกิจกรรมร่วมกัน ลูกจะเห็นถึงสิ่งมีค่าหรือคุณค่าของครอบครัว

8. บริการลูกบ้าง แล้วเริ่มสอนลูกให้บริการผู้อื่น ช่วยเหลือผู้คนรอบข้างให้ลูกเห็น และเปิดโอกาสให้ลูกช่วยเหลืองานในบ้านเล็กๆน้อยๆ จนไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม

9. พยายามให้ลูกมีสัมพันธภาพที่ดีเชื่อมโยงกับเพื่อนๆ เรามีเพื่อนให้คิดถึง เพื่อนก็จะคิดถึงเราด้วยบอกลูกถึงสิ่งที่เราคาดหวัง เช่น ไม่ล้อเลียนเพื่อน ไม่แย่งของเพื่อน ชื่นชมเมื่อลูกมีน้ำใจกับเพื่อน ช่วยเหลือเพื่อน จะทำให้ลูกสัมผัสถึงความมีคุณค่าของตัวเอง

10. สื่อภาษารักต่อลูกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการชม การกอดหอม ลูบหัวแตะไหล่ ยกนิ้วให้แสดงความชื่นชม เมื่อลูกทำถูกต้องหรือทำสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตาม เขียนคำชมหรือการ์ดแสดงความชื่นชมให้ลูก บางคนอาจใช้วิธีเขียนจดหมายถึงลูก ให้ของขวัญ รางวัล การใช้เวลาส่วนตัวร่วมกัน

สอนลูกด้วยความรักเพื่อให้พวกเขารักโลก แล้วโลกก็จะรักเขาค่ะ

แหล่งที่มา  www.family.truelife.com  /   www.manager.co.th

No comments:

Post a Comment