Monday, February 25, 2013

การเล่นแบบไหนพัฒนาประสาทสัมผัสลูกวัยคลาน     เพราะเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทุกๆ อย่าง การเล่นที่ดีคือ การเล่นที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ อย่าง ในชีวิตประจำวันมีการเล่นหลากหลายอย่างที่สามารถนำไปเล่นกับลูกน้อยวัยคลาน ได้ เช่น... 

  • การนวดตัวเด็ก - ช่วยพัฒนาการรับสัมผัส การรับรู้แรงกดของผู้นวด การที่คนนวดสบตากับเด็กช่วยพัฒนาการมอง ขณะที่นวดไปพูดคุยไปด้วยพัฒนาการได้ยิน (รวมทั้งภาษา)  กลิ่นตัวของคนนวดช่วยพัฒนาการได้กลิ่น การนวดไปตามอวัยวะต่างๆ ช่วยพัฒนาการรับรู้เรื่องตำแหน่งของอวัยวะ
  • การเล่นจ๊ะเอ๋ - ช่วยพัฒนาการมอง การฟังเสียง หากมีการล่อหลอกให้เด็กเดิน เพื่อมองหาคนที่เล่นด้วย จะช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวให้เด็กได้
  • การเล่นลูกบอล - ลูก บอล เป็นของเล่นที่ดี ที่ใช้กับเด็กได้หลายช่วงอายุ  สำหรับเด็กวัยคลาน การใช้มือกลิ้งบอลไปมา ฝึกคลานตามบอล ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง หรือขณะลูกบีบขยำลูกบอลช่วยพัฒนาเรื่องข้อต่อ กล้ามเนื้อมือ และสีสันของลูกบอลช่วยพัฒนาการมองของเด็กได้
  • การกระตุ้นให้ลูกคลาน - โดยเอาของเล่นสีสันต่างๆ มาล่อตรงหน้าให้ลูกคลานมาเอา จะช่วยพัฒนาข้อต่อของขา ขณะเด็กเคลื่อนไหว พัฒนาการมองตามของเล่นที่อยู่ในมือของคุณแม่
  • การเคลื่อนไหวไปบนพื้นที่มีผิวสัมผัสต่างกัน - เช่น การคลานไปบนพื้นบ้านบ้าง  บนเบาะบ้างหรือการเกาะยืนเพื่อทรงตัวขึ้นเกาะยืน หรือการหัดเดิน  การอุ้มลูกนั่งชิงช้าด้วยกัน ฯลฯ ช่วยพัฒนาระบบการทรงตัว ข้อต่อ การสัมผัสให้เด็กได้เป็นอย่างดี
     เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นง่ายๆ ที่คุณแม่สามารถนำไปเล่นกับลูกน้อยได้ 

  
แหล่งที่มา  http://www.enfababy.com

No comments:

Post a Comment