Monday, February 11, 2013

กิจกรรมแบบไหน พัฒนาสติปัญญาเด็กวัยคลาน


     เด็กกับกิจกรรมการเล่นต่างๆ เป็นของคู่กัน คุณแม่สามารถใช้การเล่นเพื่อพัฒนาลูกน้อยในด้านต่างๆ ได้ รวมทั้งการพัฒนาระดับสติปัญญา  

      วัย 6-7 เดือน - คุณแม่พูดคุยกับลูกบ่อยๆ ชวนลูกดูกระจก เล่นกับกระจกแล้วชี้บอกชื่อเรียกอวัยวะต่างๆ ทำท่าทางตลกๆ เล่นกับกระจกให้ลูกดู ให้เด็กมองตามของตก เล่นหาของที่มีผ้าคลุมไว้บางส่วน ให้ถือของเล็กๆไว้ในมือ ข้างละ 1 ชิ้นแล้วหัดให้เปลี่ยนมือถือของ  หัดให้เด็กพลิกคว่ำ พลิกหงายจับนั่งพิงเบาะ ให้นั่งโดยใช้มือยัน และหัดคืบไปหาสิ่งของที่วางล่อไว้ข้างหน้า

      เด็กวัย 7-9 เดือน - คุณแม่ควรหัดให้เด็กนั่งเอง กระตุ้นให้คลานไปหาสิ่งของต่างๆ เล่นจ๊ะเอ๋ ตบแผะ หัดให้หยิบจับสิ่งของเล็กๆด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ แล้วเอาเข้าปาก เล่นปาของลงพื้นให้เกิดเสียงดัง หัดให้เลียนเสียงสูง ต่ำ ตามที่ผู้ใหญ่สอน เล่น เรียกชื่อเด็กบ่อยๆ เพื่อให้รู้จักชื่อตนเอง สอนให้รู้จักพ่อแม่และคนในบ้าน โดยต้องพูดช้าๆ ชัดเจน และพูดบ่อยๆ ขณะพูดก็มองหน้าเด็กและกระตุ้นให้เด็กมองปาก เพื่อเขาจะได้เลียนแบบการพูดได้

    เด็กวัย 9-10 เดือน - คุณแม่สอนให้ลูกหยิบจับของด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้บ่อยๆ ไม่นานลูกจะทำได้คล่อง ให้ลูกหัดดื่มน้ำจากแก้ว หัดหยิบอาหารเข้าปาก รู้จักอวัยวะต่างๆ บนใบหน้า โดยทำท่าทางให้เด็กเลียนแบบ เช่น ทำปากจู๋ ทำตาโตตาเล็ก ทำท่าขอของจากลูกและบอกให้ปล่อยของเมื่อขอ และฝึกทำบ่อยๆ ให้โอกาสหยิบจับดินสอมาขีดเขียนเล่น หัดให้เกาะเฟอร์นิเจอร์เพื่อเหนี่ยวตัวขึ้นยืนและเกาะเดิน

     เด็กวัย 10-12 เดือน - เด็กอยู่ในช่วงหัดตั้งไข่ ยืนทรงตัว และเดินเอง ฝึกให้หยิบจับสิ่งของและการช่วยตนเอง เช่น หัดให้กินอาหารด้วยตนเอง ตักอาหารเองและให้กินอาหารร่วมโต๊ะกับผู้ใหญ่ หัดเรื่องการช่วยตนเองในเรื่องการแปรงฟัน ถอดเสื้อผ้า เสริมสร้างสติปัญญาและภาษาด้วยการชวนพูดคุย อ่านนิทานให้ฟังบ่อยๆ หรือชวนลูกดูกระจก เด็กเกือบทุกคนชอบส่องกระจก หนูน้อยจะคิดว่าเงาที่เห็นในกระจกเป็นเด็กคนอื่น จึงสนุกกับการโบกไม้โบกมือและสนุกที่ได้เห็นเงาตัวเองในกระจกโบกมือหรือยิ้ม แย้มหัวเราะตอบออกมา 

แหล่งที่มา  http://www.enfababy.com

No comments:

Post a Comment