Friday, August 23, 2013

ลูกกินยากหรือกลัวการกิน      ผักไม่แตะ ผลไม้ไม่เอา ไปโรงเรียนก็ไม่ยอมกินข้าว ปัญหาเหล่านี้ อาจเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กวัยนี้ที่ห่วงเล่น แต่หากปล่อยไปนานวันเข้า ลูกอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรค Food Phobia หรือโรคกลัวการกินอาหารได้เหมือนกัน
 
     สาเหตุของโรคกลัวการกินอาหารนี้ รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ หัวหน้าหน่วยโภชนาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พูดไว้ในงานสัมมนา พฤติกรรมกินยากในเด็กเล็กโดยระบุว่า เด็กที่เกลียดหรือไม่อยากกินอาหาร จนกลายเป็นโรคกลัวอาหาร (Food Phobia) นั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการกดดันของคุณแม่ ที่บังคับจนมีผลทำให้ลูกเกลียดและกลัวอาหารชนิดนั้นในตอนโต


 
     ข้อมูลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังพบอีกด้วยว่า การได้พบอาหารใหม่ ๆ วางตรงหน้าจะทำให้เด็กเกิดความเครียด และกลัวอาหารชนิดนั้นๆ ได้ ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็ก ที่สามารถแก้ไขได้โดยการวางเฉยของพ่อแม่ แทนการคอยจ้องว่าลูกจะกินหรือไม่ เมื่อนั้นความเครียดของเด็กจะค่อยๆ ลดลง จนเกิดความเคยชินกับอาหารใหม่ และลองกินได้ในที่สุด
 
     ดังนั้น วิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกเป็นโรคกลัวอาหาร คือ...
 
     1. ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจว่า เด็กวัยนี้กำลังอยากรู้อยากเห็น จึงไม่ควรมีสิ่งใดมาเร้าหรือดึงความสนใจขณะทานข้าว เช่น ทีวี ของเล่น ทำให้เวลากินกลายเป็นเวลาดู-เล่น จนไม่อยากที่จะกินข้าว
 
     2. เมื่อหมดเวลากิน แต่ลูกไม่กิน ให้เก็บเข้าตู้กับข้าวทันที เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่า เขาต้องกินข้าว ถ้าไม่กินข้าว เขาจะหิว
 
     3. เมื่อถึงเวลากินอาหาร แต่ลูกยังไม่ยอมกิน ไม่ควรเอาขนมมาชดเชยแทนมื้ออาหาร เพราะจะทำให้เด็กคิดไปว่า เมื่อเขาไม่กินข้าว เขาจะได้รางวัลเป็นขนม
 
     4. อย่าติดสินบนลูก เช่น ถ้ากินหมดแม่จะซื้อของเล่นให้นะเพราะถ้ามีครั้งที่หนึ่ง ก็ต้องมีครั้งต่อไป ทางที่ดีควรเปลี่ยนเป็นให้กำลังใจลูกจะดีกว่า
 
     ลองนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้กับลูกๆ ดู เพื่อให้ปัญหาลูกกินยากไม่บานปลายจนกลายเป็นโรคกลัวอาหารไปนะคะ

แหล่งที่มา  http://www.enfababy.com

No comments:

Post a Comment