Monday, August 26, 2013

เล่น...เพื่อยืดสมาธิลูก
     เด็กเล็กๆ นั้นช่วงความสนใจหรือสมาธิต่อเรื่องต่างๆ ของเขายังมีน้อย ยิ่งหากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ วุ่นวาย หรือถูกปล่อยให้อยู่กับทีวี หรือของเล่นสำเร็จรูปมากมายหลายชิ้น จะยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ลูกสนใจอะไรได้ไม่นานจริงๆ แล้วเด็กๆ เขาพร้อมจะนั่งนิ่งๆ เรียนรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ หากผู้ใหญ่สามารถหาของเล่นที่ทำให้เขานิ่งกับมันมาให้เขาเล่นได้ เช่น...
 
     กิจกรรมสนุกกับความมืด - ชวนลูกเล่นสนุกกับความมืด โดยส่องไฟฉายไปที่ผนังให้ลูกดู หรือชวนกันเล่นเงารูปร่างต่างๆ การกำหนดสภาพแวดล้อมให้เหลือเพียงแสงและเงา เท่ากับว่าสีสันอื่นๆ ที่เร้าลูกถูกตัดออกไป มีเฉพาะเงาดำเท่านั้น เด็กจึงจดจ่อกับเงาที่เห็นเพียงอย่างเดียว ซึ่งเด็กๆ จะสนุกกับแสงและเงา ได้เรียนรู้ สังเกตเงาที่ยาว-สั้นจากการเล่นของตัวเอง ได้ใช้จินตนาการอย่างสูงเพื่อนึกภาพสัตว์ สิ่งของอย่างอิสระ โดยไม่ถูกสภาพแวดล้อมอื่นหันเหความสนใจไป ช่วงของสมาธิจึงเกิดได้ยาวนานขึ้น
 
     เดินตามรอยเท้า คุณแม่ใช้ชอล์กวาดรอยเท้าลูกสลับกันไปเหมือนรอยเท้ากำลังเดินประมาณ 10 รอย ระบายสีต่างๆ ลงไปบนรอยเท้า แล้วให้บอกสีลูกเดินตาม ลูกจะมีสมาธิ จดจ่อ สนใจกับการเดินตามรอยเท้าตามสีที่คุณแม่บอก
 
     เล่นประคองแก้ว คุณแม่รินน้ำใส่แก้วให้ปริ่มแก้ว ค่อยๆ ประคองส่งให้ลูก และให้ลูกประคองส่งคืนมา (หรือส่งให้คุณพ่อต่อ) ไปโดยไม่ให้น้ำหก ลูกจะจดจ่อกับการประคองแก้วน้ำเพื่อไม่ให้น้ำหก และเพื่อยืดสมาธิของลูกมากขึ้น อาจตั้งกฎว่าให้ต้องนับ 1-10 ก่อนจะส่งแก้วน้ำให้คืนมา เป็นต้น

แหล่งที่มา  http://www.enfababy.com

No comments:

Post a Comment