Saturday, June 26, 2010

พลังคำพูดด้านบวก

คนเราทุกคนมีจิตเดิมแท้ัที่เป็นประภัสสรหรือดีงาม แต่ความรู้สึกด้านลบต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นมาในภายหลัง หลังจากที่ได้รับข้อมูลด้านลบต่างๆ

การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง (Auto-suggestion)

เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าในแต่ละขณะ แม้เราจะไม่ได้กำลังพูดออกมาดังๆ แต่เราพูดกับตัวเองอยู่ในใจเสมอๆ เกือบตลอดเวลา การสนทนากับตัวเองในสมองของเราจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกับเทปที่เปิดซ้ำแล้วซ้ำอีก และบ่อยครั้งที่การสนทนาในสมองของเรานั้นเป็นไปในทางลบ ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยที่เราไม่ทราบว่าการสนทนานั้นส่งผลลบอย่างไรไปสู่ร่างกาย จิตใจ และการกระทำต่างๆ ของคนเราบ้าง

เราควรระลึกอยู่เสมอว่าจิตใต้สำนึกทำหน้าที่รับข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคนเรา โดยที่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลนั้นดีหรือไม่ดี เที่ยงตรงหรือไม่เที่ยงตรง สร้างสรรค์หรือทำลายอย่างไร และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมต่างๆ ของคนเรา เมื่อเราทราบเช่นนี้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้โดย การเปลี่ยนข้อมูลในจิตใต้สำนึกของเราเองด้วยคำพูดของตัวเราเอง

แนวคิดต่อไปนี้จะช่วยให้การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง (Auto-suggestion) ได้ผลดียิ่งขึ้น

-  เราจะต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ และเราสามารถสร้างความสำเร็จ สุขภาพที่ดี ความสุข และความสงบของจิตใจได้จากการเปลี่ยนข้อมูลในจิตใต้สำนึกของตัวเราเอง

-  เราจะฝึกนิสัยฟังคำสนทนาในสมองของตัวเราเองให้มากขึ้น

-  เมื่อเราได้ยินคำสนทนาด้านลบในสมองของเรา เช่น สอบตกแน่ๆ ความจำแย่ ไม่มีทักษะทางกีฬา ฯลฯ เราจะรีบขจัดคำสนทนาเหล่านี้ด้วยคำพูดในใจว่า "เลิกคิด"

-  เราจะแทนที่คำสนทนาด้านลบด้วยคำสนทนาด้านบวก เช่น

ลบ    :  ผมทำไม่ได้แน่นอน

บวก  :   ผมจะต้องทำให้ได้

ลบ    :   ผมไม่มีความสามารถในเรื่องนี้เลย

บวก   :   ผมฝึกบ่อยๆ ผมจะต้องทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ลบ    :    ความจำแย่มาก

บวก   :    ผมจะฝึกความจำทุกวัน และความจำของผมจะต้่องดีขึ้นแน่นอน

ลบ    :     ทักษะทางภาษาของผมไม่ดีเลย

บวก   :     ทุกคนสามารถเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้

ลบ     :     ทำไมผมจึงจะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่

บวก    :     ผมจะเริ่มทดลองทำในวันพรุ่งนี้เลย

-  ช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกรับข้อมูลใหม่ๆ ได้ดีที่สุด คือ ช่วงเวลาที่เรามีคลื่นสมองต่ำ มีความถี่ระหว่าง 9-13 รอบต่อวินาที หรือที่เรียกว่า สภาวะอัลฟา

-  เพื่อที่จิตใต้สำนึกจะบันทึกข้อมูลใหม่ได้ง่ายขึ้น ควรเลือกประโยคคำพูดด้านบวกเพีียงประโยคเดียว แล้วพูดซ้ำๆ 5 - 10 รอบ ในการพูดด้านบวกกับตัวเองแต่ละครั้ง วันหนึ่งควรทำ 2 ครั้ง ในสภาวะที่คลื่นสมองต่ำๆ อาจจะเป็นช่วงก่อนนอนหรือเพิ่งตื่นนอน ระยะแรกๆ เราอาจจะไม่เห็นผลดีชัดเจน แต่ถ้าเราทำต่อเนื่องกันไปอย่างสม่ำเสมอประมาณ 21 วัน ผลดีต่างๆ จะเริ่มปรากฎชัดเจนขึ้น เช่น มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น มีความรู้สึกดีๆ ให้กับคนรอบข้างมากขึ้น เรียนหนังสือดีขึ้น ฯลฯ หลัง 21 วันแล้วอาจจะพูดกับตัวเองด้วยประโยคเดิมหรือเลือกประโยคใหม่ที่จะใช้พูดกับตัวเอง

ตัวอย่างประโยคคำพูดด้านบวกกับตัวเองต่างๆ สำหรับเด็กๆ

.....เป็นคนที่น่ารัก         .....เป็นคนที่ฉลาด              .....เป็นคนที่เรียนเก่ง

.....เป็นคนที่แข็งแรง      .....เป็นคนที่เล่นกีฬาเก่ง      .....เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น

ตัวอย่างประโยคคำพูดด้านบวกกับตัวเองต่างๆ สำหรับผู้ใหญ่

"ยิ่งฉันมีอายุมากขึ้น ฉันยิ่งแข็งแรงขึ้น มีเสน่ห์มากขึ้น เก่งขึ้นในทุกๆ ด้าน"

.....เป็นคนที่ยอดเยี่ยม    ......เป็นคนที่มีความสามารถ

.....เป็นคนที่มีเสน่ห์และน่ารัก   .....เป็นคนที่ชอบทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุข

.....เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง    .....เป็นคนที่แข็งแรง

.....เป็นคนที่อารมณ์ดี ใจเย็น    .....เป็นคนที่กล้าหาญและเข้มแข็ง

.....เป็นคนที่มีความรักให้กับตัวเองและผู้อื่น

ถ้าเราพูดดีๆ กับตัวเองเสมอๆ ทุกวัน แม้จะต้องฝืนหรืออึดอัดใจบ้างในระยะแรกๆ แต่จะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นความสบายใจ สุขใจ และในไม่ช้าข้อมูลใหม่ๆ ด้านบวกนี้จะเข้าไปแทนที่ข้อมูลด้านลบในจิตใต้สำนึกของเรา ซึ่งจะทำให้เรามีความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้น


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

จากเรื่องพลังแห่งความเชื่อมั่น

ผู้แต่ง   คุณเกียรติวรรณ อมาตยกุล

No comments:

Post a Comment