Sunday, June 27, 2010

เด็กกับของเล่น


"ของเล่น"เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเด็กและเป็นกิจกรรมหลักของเด็กเลยก็ว่าได้  มีบางคนกล่าวว่า"การเล่นคือการเรียนรู้" เด็กจะนำข้อมูลต่างๆ มาคิด วิเคราะห์ เพื่อหาวิธีจัดการกับของเล่นที่เขาเล่นอยู่  ดังนั้นการเล่นกับ"ของเล่น" จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยในการเจริญเติบโตของสมองเด็ก นอกจากนี้ ยังช่วยให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา ฝึกการคิดและจินตนาการ และยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เด็กมีทักษะทางสังคม ซึ่งมีความสำคัญในการปรับตัวในอนาคตของเด็ก

"ของเล่น" มีขายอยู่มากมายในร้านขายของเล่น เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรเลือกของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลานของเรา และควรพิจารณา "ของเล่น" ให้เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยด้วย

เช่น ทารกมีความสนใจในการเคลื่อนไหวและเสียง ดังนั้น "ของเล่น" จำพวกสั่น เขย่า และมีสีสันสดใส หรือจำพวกพวงกุญแจจะกระตุ้นหรือดึงดูดให้เด็กสนใจมากที่สุด 

 
เมื่อเด็กโตขึ้นอีกหน่อย "ของเล่น" ที่แนะนำ คือ "ของเล่น" จำพวกนุ่มนิ่ม เช่น ตุ๊กตาสัตว์ 


เด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน มักจะชอบ "ของเล่น" ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันจริงๆ เช่น เล่นขับรถ เล่นขายของ ฯลฯ

 
สิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ควรรู้ คือ ในขณะที่ลูกเล่นอยู่นั้น ลูกมีความสุขหรือไม่  ดังนั้นพ่อแม่จึงควรให้ความสำคัญกับการเล่นของลูก เพราะลูกจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยความสนุกสนานและสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะของลูก ซึ่งเป็นพื้นฐานอันดีไปสู่อนาคตของลูกต่อไป

No comments:

Post a Comment