Tuesday, June 29, 2010

ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน : ไม่มั่นใจตนเอง

เด็กมักแสดงออกว่า "ทำไม่ได้" แม้ัแต่สิ่งที่เคยทำสำเร็จมาแล้ว หรือบางครั้งพูดบ่อยๆ ว่า ทำไม่ได้ ทำไม่เป็น ไม่รู้ แม้ครูหรือพ่อแม่จะช่วยกันยอ ขอร้องอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนท่าที เด็กม้ักกังวลล่วงหน้ามาก และอารมณ์อ่อนไหว

ภาพลักษณ์ในหมู่เพื่อนจะเหมือนเป็นคนขึ้แพ้หรือไม่เอาไหน เรียนรู้ช้าและน้อย อาจพลอยทำให้การเรียนของทั้งห้องช้าไปด้วย เพื่อนๆ อาจมองว่าเด็กเหล่านี้เรียกร้องความสนใจจากครู อาจทำให้ทั้งครูและเพื่อนรำคาญและไม่คบหาด้วย

สาเหตุ

1.  อาจเกิดจากความล้มเหลวในอดีตบางเรื่อง หรือมีปัญหาที่บ้าน หรือที่โรงเรียนจนเกิดความท้อแท้กับทุกอย่าง เช่น การที่พ่อแม่หย่าร้าง เข้ากับเพื่อนหรือครูไม่ได้

2.  เด็กบางคนอาจมีพื้นนิสัยที่กังวลมากตั้งแต่เด็ก

3.  ผู้ใหญ่คาดหวังจากเด็กสูงกว่าความสามารถที่แท้จริงของเด็ก

4.  ขาดการฝึกฝนหรือผู้ใหญ่ใจร้อน ไม่อดทนให้เด็กฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน จนต้องตัดความรำคาญโดยการทำแทนเด็กหรือช่วยเหลือเด็กมากเกินไป

การช่วยเหลือ

1.  ให้ความสนใจและการฝึกฝนแบบตัวต่อตัว

2.  อย่าเสนอรางวัลสินบนให้เด็กทำ มันอาจดูง่ายสำหรับเราถ้าเด็กยอมตาม แต่ส่วนใหญ่เด็กจะไม่กล้ารับ "คำท้า" และยิ่งกลัวเรา

3.  ให้ช่วยเหลือตัวเองและงานบ้านเพิ่มขึ้น ระยะแรกควรเป็นงานง่ายๆ สั้นๆ วัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วค่อยเพิ่มระดับความซับซ้อนของงาน

4.  หยุดการเร่งเร้า ขอร้อง กระตุ้น ทำแค่มอบงานให้ทำ โดยทำเฉยๆ กับคำว่า "ทำไม่ได้" ถ้าเด็กถามสิ่งต่างๆ ที่จะแสดงว่าตนทำไม่ได้ก็ให้ตอบสนอง เช่น "คำถามนั้นน่าสนใจมากให้เพื่อนๆ ช่วยกันคิดหาทางออก"

5.  งดวิจารณ์ความผิดพลาดของผลงาน ให้ชื่นชมความพยายามลองทำ

6.  ใช้เทคนิคให้ความสนใจเรื่องไม่สำคัญก่อน โดยแทนที่เราจะไปเน้นความสำคัญของวิธีทำ การเตรียมงาน ผลงาน เราอาจเริ่มชวนเด็กโดยไปสนใจกับเรื่องไม่สำคัญของงานก่อน เช่น อยากใส่แฟ้มสีอะไร จะใช้ดินสอหรือปากกาดี จะส่งตอนหมดชั่วโมงหรือ 30 นาทีดี

7.  อย่าไปลดความคาดหวังในตัวเด็กลงทำนองว่า "สำหรับเธอ ทำแค่นี้ก็พอ" แต่การช่วยให้เด็กหา และรู้ว่าจะคาดหวังตนเองแค่ไหน แล้วทำให้ได้ จะช่วยเด็กทำได้มากกว่า

8.  อย่าล้อเลียนเด็กหรือทำท่าเบื่อเมื่อเด็กขอความช่วยเหลือ


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

หนังสือ   :   "คู่มือการเลี้ยงลูก ตอนวัย 6 - 12 ปี"

ผู้แต่ง     :     พญ. วินัดดา ปิยะศิลป์

No comments:

Post a Comment