Thursday, July 1, 2010

ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน : ติดโทรทัศน์ วิดีโอเกม และคอมพิวเตอร์

สิ่งที่พ่อแม่พึงปฏิบัติ คือ ควรทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกสนใจ หลายอย่างเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ในสมัยของพ่อแม่ไม่มีมาก่อน แต่เพื่อให้เข้าใจลูกให้มากขึ้น พ่อแม่ก็ควรศึกษาหาข้อมูล หากมีโอกาสควรใช้เวลาชมหรือเล่นเกมกับลูกเพื่อสามารถชี้แนะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่ปรากฎในจอนั้นถูกผิดหรือเหมาะสมอย่างไร ควรนำไปใช้เป็นแบบอย่างหรือไม่ รวมทั้งสอดแทรกค่านิยม ของสังคมที่เหมาะสมลงไปด้วย ควรให้คำแนะนำรายการที่ดีแก่ลูก สำหรับรายการหรือเกมหรือเว็บไซด์ที่ไม่เหมาะสมก็ควรพิจารณาแยกออกไม่ให้เด็กได้ชม

เรื่องสำคัญ คือ จะต้องไม่รบกวนการเรียน ควรกำหนดเวลาที่ตายตัวให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เช่น ดูทีวีวันละ 1 ชั่วโมง เวลา 18.00 - 19.00 น. เท่านั้น และต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อน หรือเล่นเกมได้เฉพาะวันศุกร์ - เสาร์ ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ควรมีข้อตกลงด้วยว่าถ้าไม่ทำตามจะมีมาตรการอย่างไร เช่น หักเวลาในการเล่นวันต่อไปลง พ่อแม่เองควรยึดข้อตกลงอย่างหนักแน่นและสม่ำเสมอ ควรทำตัวเป็นตัวอย่างโดยไม่ติดสื่อเหล่านี้เสียเอง พยายามจัดหากิจกรรมอื่นที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวให้ทำร่วมกันเป็นประจำ ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่อง "ติดสื่อ" แล้ว ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

หนังสือ  :  "คู่มือการเลี้ยงลูก ตอนวัย 6 - 12 ปี" 

ผู้แต่ง    :    พญ. วินัดดา ปิยะศิลป์

No comments:

Post a Comment