Friday, August 13, 2010

วิตามิน

ปลายฝนต้นหนาว มีคนป่วยเป็นหวัดกันมาก วิธีป้องกันวิธีิหนึ่งคือทำร่างกายให้อบอุ่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างดีที่สุด 

มีการแนะนำกันว่าให้รับประทานผักและผลไม้เพราะเราจะได้รับวิตามินซี ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เราเป็นอย่างดี แต่บางรายยากที่จะได้รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำ จึงหันมาใช้วิธีลัด คือ รับประทานวิตามินซีช่วยเสริม วิตามินซีที่จำหน่ายอยู่มีหลายรูปแบบด้วยกัน ที่นิยมกันมากคือเป็น ยาเม็ดฟู่ ลักษณะเป็นเม็ดขนาดใหญ่ บรรจุอยู่ในหลอดโลหะ และมีอลูมิเนียมฟอยหุ้มอยู่ เนื่องจากยาเม็ดฟู่ทุกชนิดจะไวต่อความชื้นมาก เมื่อได้สัมผัสกับความชื้นจะค่อยๆ ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ดังนั้นเมื่อเรารับประทาน นำยาเม็ดดังกล่าวใส่ในถ้วยเติมน้ำ จะได้ยาน้ำมีรสอร่อย ข้อดีคือยาละลายได้หมด เมื่อเราดื่มระยะเวลาที่ยาสัมผัสกับฟันจะน้อย 

ทำไมถึงได้พูดถึงระยะเวลาที่ยาน้ำดังกล่าวสัมผัสกับฟันเพราะวิตามินซีมีฤทธิ์เป็นกรด มีบางรายชอบนำวิตามินซีมาอม ยาจะค่อยๆ ละลายในปากมีรสอร่อย แต่เบื้องหลังของความอร่อย คือ วิตามินซีที่เป็นกรดจะค่อยๆ ทำลายเคลือบฟัน ทำให้ฟันค่อยๆ สึกไปได้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นถ้าเราต้องการรับประทานวิตามินซีชนิดเม็ดธรรมดา ซึ่งมีจำหน่ายหลายขนาดตั้งแต่ขนาด 100, 500 และ 1,000 มิลลิกรัม ให้เลือกได้ตามความต้องการ แต่อย่าลืมว่าวิตามินซีไม่ใช่ขนม ไม่ใช่ยาอมให้อร่อย ดังนั้นควรรับประทานพร้อมน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันเคลือบฟันไม่ให้สึกหรอโดยไม่มีความจำเป็น

ขอความกรุณาผู้ปกครอง คุณครู ที่ให้รางวัลเด็กเป็นวิตามินซี กรุณาให้เด็กกลืนพร้อมน้ำ หรือมิฉะนั้นกรุณาให้รางวัลเป็นอย่างอื่น ยาไม่ใช่ขนม ไม่ควรใช้ยาเป็นรางวัล


ผู้แต่ง    :    คุณมนต์ชุลี นิติพน
             ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก

แหล่งที่มา :    อุดมศานต์ 
             ปีที่ 86 เดือน ธันวาคม 2549/2006

No comments:

Post a Comment