Thursday, August 26, 2010

ฝึกวินัยให้ลูกน้อย

คุณพ่อคุณแม่ควรจะปลูกฝังกฎระเบียบให้กับลูกๆ ตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก และทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้ลูกน้อยของคุณจำไ้ด้อย่างแม่นยำและปฏิบัติตาม ต่อไปนี้เป็นกฎง่ายๆ ที่ผู้ปกครองควรฝึกไว้ให้เด็กจำได้ขึ้นใจ

1.  แสดงให้เขาดูเป็นตัวอย่างว่่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ โดยใช้ตุ๊กตาเป็นสื่อในการแสดงให้ลูกน้อยดู

2.  เลิกพูดคำว่า "ไม่" แต่จงอธิบายให้เขาเข้าใจถึงเหตุผลที่เราสั่งห้ามไม่ให้เขาทำสิ่งนั้นๆ อย่าใช้คำหยาบคายกับลูกโดยเด็ดขาด

3.  คุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจเสียก่อนว่า เป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กๆ มักจะละเลยต่อคำเตือนของคุณ ฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์กับเด็ก และหงุดหงิดจนเกินไปถ้าเขาทำไม่ได้ดั่งใจคุณ

4.  ชมเชยเขาทุกครั้งที่ทำได้อย่างที่คุณต้องการ

5.  ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆ เช่น หนูจ๊ะช่วยหยิบจานให้แม่ทีซิจ๊ะ น่ารักมากจ๊ะ จะช่วยให้ลูกมีกำลังใจในการทำตามคำของคุณมากขึ้น


แหล่งข้อมูลอ้างอิง    :   เอกสารงานแนะแนว
                                โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

No comments:

Post a Comment