Saturday, August 28, 2010

ฝึกความรับผิดชอบให้เด็กๆ ... เก็บของให้เข้าที่

ขั้นแรก  พููดคุยกับเด็กๆ ให้เห็นความสำคัญของการรักษาของและเก็บของให้เข้าที่

ขั้นที่ 2  ชี้ให้เขาเห็นว่าการที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองเป็นการดีแค่ไหน ย้ำให้เขาคิดว่าเขาจะต้องดูแลข้าวของของตัวเอง

ขั้นที่ 3  กำหนดเป้าหมายของครอบครัวว่า ทุกคนจะต้องรับผิดชอบและดูแลสมบัติของตัวเองและเก็บวางของไว้ในที่ที่เหมาะสม

ขั้นที่ 4  ฝึกกิจกรรมให้เด็กรู้จักเก็บข้าวของและดูแลสมบัติของตัวเอง อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือกล่องกระดาษขนาดกลางเขียนคำว่า "ของไม่มีเจ้าของ" เอาไว้ ถ้าใครเล่นอะไรแล้วไม่เก็บเข้าที่ คนอื่นๆ จะเอาของนั้นไปใส่ไว้ในกล่องนี้ ในตอนเย็นก็จะนำของสิ่งนั้นมาประมูล ถ้าเจ้าของอยากได้คืนก็จะต้องเสียค่าปรับด้วยการช่วยทำงานบ้าน ถ้าเจ้าของไม่อยากได้หรือไม่ยอมเสียค่าปรับก็แจกให้คนอื่นในบ้าน

ขั้นที่ 5  ชมเชยเด็กๆ เมื่อเขาเก็บของเป็นระเบียบ ขอบคุณเขาถ้าช่วยเก็บของให้คนอื่นๆ และชมเชยเมื่อเขาทำงานแลกเปลี่ยนกับของที่ถูกยึดไป


แหล่งข้อมูลอ้างอิง    :   เอกสารข่าวสารงานแนะแนว
                                โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

No comments:

Post a Comment