Friday, October 1, 2010

ทำไมเด็กไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์

เหตุที่ว่าทำไมเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีหลายสาเหตุ บางคนไม่ชอบเพราะไม่ถนัด มัีนยากเกินไป ไม่้ชอบคิด เด็กกลุ่มนี้ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในการทำแบบฝึกหัด มักทำไม่ได้หรือทำผิดบ่อยๆ จึงท้ีอแท้ เบื่อหน่ายและเกลียดวิชานี้ในที่สุด บางคนไม่ชอบเพราะครูสอนไม่เข้าใจ สอนไม่สนุก หรือครูดุ จู้จี้ขี้บ่น และให้การบ้านเยอะ

ทางแก้อยู่ที่ครูจะต้องสำรวจว่าเด็กไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เพราะอะไร ครูต้องปรับปรุงการสอน ทำของยากให้เป็นของง่าย ทำของน่าเบื่อหน่ายให้น่าสนุก และควรปรับปรุงบุคคลิกให้ไม่ดุจนเกินไป การบ้านก็มีแต่พอควร เลือกให้เด็กทำสิ่งที่สำคัญและจำเป็นก่อน

ถ้าเราเลือกครูไม่ได้ บังเอิญเราต้องเรียนกับครูที่สอนไม่รู้เรื่อง สอนไม่สนุก ดุ หรือจู้จี้ขี้บ่น เราต้องหาตำราหลายๆ เล่มมาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เมื่อไม่เข้าใจให้ปรึกษาผู้รู้ สอบถามและช่วยกันอธิบายในหมู่เพื่อนๆ ในที่สุดเราจะพบว่าเราเองก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งได้


แหล่งข้อมูลที่มา     :    หนังสือ อัสสัมชัญสาส์น
                                ศตวรรษที่ 2 ปีที่ 26 ฉบับที่ 141
                                เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผู้แต่ง                   :    มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว

No comments:

Post a Comment