Friday, January 28, 2011

สร้างแรงจูงใจ ... ใฝ่บันทึก

อย่างที่รู้ๆ กัน การเขียนบันทึกเป็นเรื่องเฉพาะคน ไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่มีถูก ไม่มีผิด แต่อาจมีปัญหานิดหน่อย คือ เด็กไม่มีแรงจูงใจในการเขียน อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ที่แสนดีคงต้องหาวิธีสร้างแรงจูงใจให้ลูก

สำหรับเด็กๆ ที่รักการอ่านอยู่แล้วจะจูงใจง่ายหน่อย เพราะคุ้นเคยกับตัวหนังสืออยู่แล้ว แค่สะกิดต่อมอยากของเขาด้วยหนังสือแนวบันทึกสักเล่มสองเล่มมาอ่านชิมลางก่อนแล้วตบท้ายด้วยสมุดบันทึกน่ารักๆ น่าจะช่วยได้

ส่วนเด็กที่อาจจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับการอ่าน-เขียน ก็คงต้องจูงในด้วยกิจกรรมที่ เขาชอบก่อน เช่น ถ้าชอบประดิษฐ์หรือวาดรูปก็ชวนทำสมุดบันทึกลายน่ารักๆ สักเล่มด้วยฝีมือตัวเอง ให้แต่งแต้มสีสันได้เต็มที่ เพราะมันกำลังจะเป็นสมบัติส่วนตัวอีกชิ้นหนึ่งของเด็กเอง ความภูมิใจในสมุดบันทึกที่เกิดจากฝีมือตนเองอาจช่วยให้ลูกคันไม้คันมืออยากเขียนขึ้นมาบ้าง

ไม่จำเป็นว่าในสมุดบันทึกเล่มนั้น จะต้องเป็นการเขียนๆ ๆ แล้วก็เขียนเพียงอย่างเดียว เราสามารถสนุกกับบันทึกได้ด้วยภาพถ่าย รูปวาด ใบไม้ ดอกไม้ทับ แสตมป์ หรือแม้กระทั่งตั๋วรถเมล์ ทุกอย่างสามารถหยิบจับมาบอกเล่าเรื่องราวได้หมดโดยที่เด็กจะเขียนเพียงแค่คำบรรยายสั้นๆ ก็ได้


แหล่งข้อมูลที่มา :   เอกสารงานแนะแนว
                          โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

                           รักลูกบุ๊กส์ (2548), 8 วิธีการเรียนรู้นอกห้องเรียน
                           รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด: กรุงเทพฯ

No comments:

Post a Comment