Saturday, August 18, 2012

10 เทคนิคสร้างพัฒนาการสมวัย          อยาก ให้ลูกเฉลียวฉลาด เป็นคนเก่ง คนดี เป็นที่รักของใคร ๆ ในสังคม ควรส่งเสริมพัฒนาการสมวัยทั้ง 10Q เพราะทั้ง 10Q คือความฉลาดรอบด้าน เพื่อช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต ส่วนจะส่งเสริมอย่างไรไปติดตามกันค่ะ

          1. เป็นแบบอย่างที่ดี แสดงพฤติกรรมที่ดีต่างๆ ให้ลูกเห็น ทั้งการแสดงอารมณ์ การใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวัน การรู้จักเข้าสังคม การมีมารยาท เช่น พบผู้ใหญ่ไหว้สวัสดี ชวนลูกทำงานบ้าน ตื่นเช้าออกกำลังกาย

          2. โภชนาการที่ดี ให้ลูกได้รับอาหารหลัก 3 มื้อ ครบถ้วน 5 หมู่ที่หลากหลายสลับกัน ควรเป็นอาหารที่รสชาติไม่จัด ไม่มีสารปรุงแต่งมากเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพลูกได้ค่ะ

          3.  เสริมโภชนาการ ลูกควรได้รับอาหารว่างที่มีประโยชน์พร้อมเสริมนมอย่างน้อยวันละ 2 แก้ว เพื่อให้ลูกได้รับคุณค่าพลังงานจากสารอาหารอย่างเต็มที่ และมีการเจริญเติบโตที่ดีสมวัย

          4.  ตอบคำถามลูก โดยอธิบายให้ลูกเข้าใจง่าย ๆ เช่น ไก่บินสูงไม่ได้ เพราะปีกไม่แข็งแรงเท่านก เพื่อช่วยให้ลูกเรียนรู้เหตุและผลได้ง่ายขึ้น

          5.  สร้างประสบการณ์ เปิดโลกกว้างของการเรียนรู้โดยให้ลูกดูสิ่งต่าง ๆ เช่น พาไปสวนสนุก สวนสัตว์ ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้ลูกสนุกที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะจดจำ คิดต่อยอดและมีจินตนาการที่ดีด้วยค่ะ

          6.  หมั่นชมเชย ชื่นชมและให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งใดได้ดี เช่น ปรบมือ หอมแก้ม กอด ให้ขนมที่ลูกชอบเป็นรางวัล จะทำให้ลูกภูมิใจ มีกำลังใจที่จะทำสิ่งใหม่ต่อไป

          7.  ฝึกทักษะศิลปะ สอนลูกใช้ดินสอ ฝึกขีดเขียน วาดรูประบายสี พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อและความคิดสร้างสรรค์เสริมการเรียนรู้ด้านมิติสัมพันธ์ ให้ลูกมีทักษะด้านศิลปะ และคณิตศาสตร์ไปพร้อมกัน

          8.  ชวนทำกิจกรรมนอกบ้าน ชวนลูกเล่นและทำกิจกรรมออกกำลังกาย ชวนไปว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เตะฟุตบอล ฝึกการใช้ร่างกายให้คล่องแคล่ว ให้กล้ามเนื้อต่าง ๆ แข็งแรงสูงใหญ่ในอนาคต

          9.  หัดร้องเพลง สอนลูกร้องเพลงที่สั้น ๆ ง่าย ๆ ชวนลูกเต้นตามจังหวะเพลงที่สนุกสนาน ฝึกฟังจังหวะ ซึ่งช่วยกระตุ้นสมองให้เรียนรู้จดจำดี มีอารมณ์แจ่มใส ไม่งอแงง่าย

         10.  ฝึกนับเลข ชวนอ่านหนังสือ รู้จักตัวอักษรหรือสัตว์ที่เข้าใจง่าย เพื่อฝึกการอ่าน เรียนรู้คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมฝึกให้ลูกมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกด้วยนะคะ

          เมื่อ คุณแม่ได้รับทราบ Tips ดี ๆ  แล้ว อย่าลืมนำไปเสริมสร้างศักยภาพของลูกรัก เพื่อช่วยต่อยอดการเรียนรู้ให้ลูกรักคนเก่งของคุณแม่เป็นเด็กเฉลียวฉลาด และมีพัฒนาการที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นนะคะ

แหล่งที่มา  กระปุกดอทคอม / Mother&Care

No comments:

Post a Comment