Wednesday, September 19, 2012

ทำอย่างไร .... ไม่ให้ลูกอ้วน


ในปัจจุบัน เด็กมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์อ้วนและเริ่มอ้วนมากถึงร้อยละ 12    โดยเด็กผู้ชายอ้วนมากกว่าเด็กผู้หญิงถึง 2 เท่า  และ พบว่าเด็กในเมืองจะอ้วนมากกว่าเด็กในชนบทโดยเฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ ฯ มีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าเด็กที่อ้วนเมื่อโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ อ้วนมาก   และมีข้อมูลว่าเด็กที่นั่งนิ่ง ๆ อยู่กับที่    เช่น    นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือนั่งดูโทรทัศน์    จะกินมากกว่าเด็กที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมักจะกินน้อย

                         การที่จะลดน้ำหนักตัวเด็กเป็นเรื่องที่ยากมาก  เพราะฉะนั้นคุณพ่อ  คุณแม่หรือผู้ปกครองจึงควรปลูกฝังสุขนิสัยการกินและการออกกำลังกายให้เด็ก ตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันปัญหาเด็กอ้วนและปัญหาสุขภาพอื่นอีกมากมายเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ โดยควรปฏิบัติดังนี้
 
   1) ฝึกเด็กให้กินอาหารหลักครบทั้ง 3 มื้อ    โดยแต่ละมื้อให้ได้สารอาหารทั้ง 5 หมู่นั่นคือ   มีทั้งข้าว  แป้ง  เนื้อสัตว์  ผักและผลไม้   ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วน อย่างเพียงพอและเหมาะสม
  2) จัดเมนูอาหารกลุ่มต่าง ๆ ตามสัดส่วน    ให้มีความหลากหลาย  หมุนเวียนเปลี่ยนชนิดกันไป    เช่น    ไข่   ปลา   ตับ   เลือด   เต้าหู้   อาหารทะเล    โดยให้เด็กได้กินผักและผลไม้ทุกมื้อ

  3) หลีกเลี่ยงการจัดอาหารว่างที่มีแป้ง  น้ำตาลและไขมันสูง    เช่น    ข้าวต้มมัด   ข้าวเหนียวมูน   กล้วยบวชชี   หรืออื่น ๆ   เพราะเด็กได้รับสารอาหารหมู่คาร์โบไฮเดรตนี้เพียงพอแล้วจากการกินข้าวในอาหารมื้อหลัก

  4) ไม่ควรตุนอาหารว่างที่มีแป้ง  น้ำตาล และไขมันสูงไว้ที่บ้าน    เช่น    ช็อคโกแลต    คุกกี้    น้ำอัดลม    หรือขนมทอดกรอบต่าง ๆ    ของว่างที่ดีและควรมีติดไว้ที่บ้านควรเป็นนมจืดหรือผลไม้สดก็ได้

5) ควรสนับสนุนให้เด็กมีกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้ง  อย่างน้อยวันละ  60  นาที     เช่น     การวิ่งเล่น     การปั่นจักรยาน     เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งขึ้น     การออกกำลังกายอย่างเพียงพอและเหมาะสม  จะทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง    อารมณ์แจ่มใส   และมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น    ทำให้ผลการเรียนก็ดีขึ้นด้วย
                                               
แหล่งข้อมูลที่มา   คัดลอกข้อความส่วนใหญ่มาจาก โรงพยาบาลลำปาง
เสื้อผ้าเด็ก

 


No comments:

Post a Comment