Thursday, October 18, 2012

ของเล่นสำหรับเด็กทารก


ประโยชน์ในการเล่นของเด็กทารก 

1. ใช้สายตามองเพื่อประสานจับสิ่งของ
2.  ฝึกควบคุมการใช้กล้ามเนื้อให้แข็งแรง
3.  เข้าใจผลที่เกิดขึ้น เช่น เคาะของแล้วมีเสียงดัง
4.  ฝึกการแก้ปัญหา เช่น เอาของเล่นออกจากกล่อง
5.  มีการตอบสนองกับผู้เล่น เช่น เล่นจ๊ะเอ๋

การเล่นกับทารก

วัย 1 - 4 เดือน  ชอบมองของสีสันสดใส เด็กจะสนใจใบหน้าคนเป็นพิเศษ 
    -  พ่อแม่ หาโมบายสีสันสดใสแขวนไว้ข้างเตียง บางอย่างมีเสียงด้วยเด็กจะชอบเล่นได้นานขึ้น 
    -  เลื่อนของเล่นเข้าออกฝึกให้ลูกใช้กล้ามเนื้อตาและรู้ระยะทาง
    -  สียงดนตรีออเคสต้า  ฝึกให้ลูกแยกแยะเสียงที่ได้ยินและพัฒนาการของสมอง 
   -  เวลาฟังเพลงพ่อแม่จับลูกโยกตัว ยกแขน ยกขา ด้วย

วัย 4 เดือน  ลูกจ้องมองได้ดี
    -  พ่อแม่ หาหนังสือทำด้วยฟองน้ำชี้ให้ลูกมองตาม เล่าให้ฟังด้วยเสียงสูงต่ำ

วัย 8 เดือนขึ้นไป 
    -  เล่นจ๊ะเอ๋ 
    -  เคาะของให้เกิดเสียง
  
อายุใกล้ 1 ปี  ลูกเริ่มเลียนแบบ
    -  สอนลูกบ๊ายบาย 
    -  เต้นตามเสียงเพลง
 
อันตรายจากของเล่น

ของเล่นมีประโยชน์ก็จริง แต่ของเล่นในท้องตลาดบางอย่าง อาจไม่ได้มาตรฐาน อาจดูจากเครื่องหมาย มอก. ของเล่นที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ห้ามให้ทารกและเด็กเล่นเด็ดขาด

1.  ใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน อาจเกิดกระแสไฟรั่วได้
2.  ปล่อยชิ้นส่วนให้พุ่งออกไปได้
3.  มีเสียงดังมาก ซึ่งอาจมีผลต่อประสาทหูเด็ก
4.  มีสายหรือเชือกยาวเกินกว่า 20 เซนติเมตร อาจพันรอบคอเด็กรัดแน่นจนหายใจไม่ออก
5.  มีส่วนประกอบที่แหลมคม
6.  ไม่ทนทานแยกเป็นชิ้นเล็กๆได้
7.  ทำจากสีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
8.  มีขนาดเล็กมาก อาจอุดกั้นทางเดินหายใจได้ การดูขนาดสิ่งของควรให้มีขนาดใหญ่กว่า 4.4
ซม. 
ทดสอบโดยใช้แกนกระดาษชำระ ถ้าของเล่นผ่านแกนกระดาษชำระได้แสดงว่ามีขนาดเล็กเกินไป ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายต่ำกว่า 3 ปี
9.  ลูกโป่งไม่ควรนำมาให้เด็กเล็กเล่น เพราะอาจกลืนและหลุดเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจได้

แหล่งข้อมูลที่มา  www.พัฒนาการเด็ก.comNo comments:

Post a Comment