Sunday, April 21, 2013

สอนลูกเลี้ยงสัตว์


เมื่อคุณพ่อคุณแม่หาสมาชิกใหม่ อย่างสัตว์เลี้ยง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน เด็กหลายคนไม่เข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงหรือเล่นกับสัตว์ ทำให้เกิดพฤติกรรมการรังแก หรือทำร้ายสัตว์ได้ ดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีที่จะให้ลูกน้อย และสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นอกจากจะทำให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ถึงวินัย การแบ่งปัน และความรับผิดชอบแล้วยังช่วยให้เด็กใจเย็น และมีพฤติกรรมที่อ่อนโยนตามไปด้วย
  • คุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างความเข้าใจ หรือบอกให้ลูกรู้ว่าสัตว์เลี้ยงชนิดนั้นๆ ชอบหรือไม่ชอบอะไร หรือสอนให้สังเกตทีท่าว่า ช่วงเวลาไหนควรเล่น และเวลาไหนไม่ควรเล่น และถ้าลูกไม่ชอบให้มันเข้ามาใกล้จะต้องทำอย่างไร ถ้าลูกอยากให้มันเข้ามาหาจะต้องทำอย่างไร เพื่อที่ลูกจะได้เข้าใจ และไม่เข้าไปยุ่ง หรือแหย่สัตว์เลี้ยง อย่างผิดวิธี เพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเขาได้
  • สอนให้ลูกแสดงความรักสัตว์   และมีส่วนร่วมสร้างความผูกพัน คุณพ่อคุณแม่ต้องมอบหมายหน้าที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมการในเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องด้วย เช่น การให้อาหาร การดูแลเอาใจใส่ แต่ก่อนที่จะให้เด็กทำ คุณพ่อคุณแม่ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และสอนให้ลูกเห็นก่อน แล้วให้เด็กทำให้เราดูจนเห็นว่าทำได้ถูกต้องจึงปล่อยให้ทำเองได้ วิธีนี้จะช่วยให้เด็กรัก และเข้าใจสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้น
  • ชักชวนลูกให้ดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ให้เขาฟัง โดยเฉพาะหนังสือที่มีภาพสัตว์จริงๆ พร้อมทั้งคอยให้คำแนะนำหรือคอยตอบข้อสงสัยของลูกเวลาที่เขามีปัญหาซักถาม
  • อนุญาตให้ลูกมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตนเองได้ โดยคุณแม่ควรส่งเสริมความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของ ด้วยการพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันค่ะ
     แม้ว่าการมีสัตว์เลี้ยงในบ้านจะช่วยทำให้ลูกเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน และรักสัตว์ แต่คุณพ่อคุณแม่ควรระลึกเสมอว่าก่อนที่จะซื้อสัตว์เลี้ยงให้ลูก ต้องดูว่าเหมาะสมกับลูกหรือเปล่า ถ้าลูกยังเล็กควรให้เลี้ยงสัตว์ที่เอาตัวรอดได้สูง เช่น สุนัข แมว  แต่ถ้าเป็นสัตว์แบบเฉาตายได้ง่าย เช่น ลูกกระต่ายน้อย ลูกหนูน้อย   ฯลฯ อาจยังไม่เหมาะที่จะเลี้ยง เพราะลูกอาจจะยังไม่รู้วิธีดูแลมัน 

 
แหล่งที่มา  http://www.enfababy.com

No comments:

Post a Comment