Wednesday, April 3, 2013

เคล็ดลับพัฒนาความจำของลูกน้อย


 
เด็กวัย 3-6 ปี ที่พัฒนาการด้านต่างๆ กำลังรุดหน้า และเป็นวัยที่ลูกก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้สังคมนอกบ้าน นับเป็นโอกาสแห่งการพัฒนา ที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะใช้โอกาสนี้เตรียมความพร้อมให้กับลูก โดยเฉพาะในเรื่อง “ความจำ” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ไว้ในคลังสมองของเขา ทว่าเด็กในวัย 3-6 ปี การจัดระบบความจำยังไม่ค่อยดีนัก จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยเหลือลูกในเรื่องนี้ ซึ่งทำได้โดย

  • จดจำเป็น ‘ภาพ - เด็กวัยนี้รับรู้ทางสายตาได้ดี ดังนั้น การใช้กิจกรรมที่มีภาพเป็นสื่อจึงเหมาะอย่างยิ่ง กิจกรรมง่ายๆ ที่จะช่วยให้ลูกมีความจำดี เช่น เกมจับคู่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เกมจับคู่ภาพกับเงา จับคู่ตัวเลข จับคู่ภาพกับพยัญชนะ จับคู่ภาพกับเสียงต่างๆ เป็นต้น 
  • บรรยากาศต้องสนุก - บรรยากาศการเรียนรู้ส่งผลต่อความจำของลูกวัยนี้อย่างมาก เพราะถ้าไม่สนุก ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจให้ลูกจดจำ ในทางตรงกันข้าม หากกิจกรรมการเรียนรู้นั้นยิ่งสนุก ลูกจะยิ่งจดจำได้ติดแน่นและนานมากขึ้น
  • ทำซ้ำๆ บ่อยๆ - เพราะเด็กๆ เรียนรู้จากการทำซ้ำๆ บ่อยๆ

แหล่งที่มา http://www.enfababy.com


No comments:

Post a Comment