Saturday, April 6, 2013

เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ฉลาด ฝึกลูกให้คิด และเสริมสร้างจินตนาการในเมื่ออัจฉริยะอย่าง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยังยืนยันว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ แล้วไฉนเลย พ่อแม่ที่รักและปรารถนาดีต่อลูกเช่นเราจะไม่ส่งเสริมให้เจ้าตัวน้อยได้ใช้ จินตนาการอย่างอิสระบ้าง   

บรรยากาศสร้างสรรค์ ...จินตนาการพุ่งปี๊ด

     เพียงคุณแม่จัดมุมหรือพื้นที่สำหรับให้ลูกได้เล่นของเล่นอย่างเป็นสัดส่วน โดยเปิดโอกาสให้เจ้าตัวน้อยได้ออกความคิดเอาของเล่นที่มีมาจัดวางตกแต่ง คิดฝันว่าอยากให้มุมเล่นของเขาเป็นอย่างไร ก็เท่ากับช่วยกระตุ้นจินตนาการของเขาแล้วค่ะ ที่สำคัญ ไม่ควรจำกัดพื้นที่แห่งจินตนาการของลูกไว้แต่ในบ้านอย่างเดียว แต่ควรหาเวลาพาลูกออกไปเปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสธรรมชาติและผู้คนนอกบ้านบ้าง

จัดอุปกรณ์...กระตุ้นจินตนาการ

     อุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้ลูกน้อยมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดินสอสี กระดาษสำหรับวาดรูป แป้งโดว์สำหรับ หนังสือนิทานอ่านสนุก หรือซีดีนิทานเพลง และถ้าเป็นของเล่น ก็ควรเป็นของเล่นปลายเปิด เช่น บล็อกไม้  เลโก้ ปั้นดินน้ำมัน ของเล่นที่เป็นธรรมชาติ (ทราย ดิน น้ำ แท่งไม้) หรือของเล่นชุดทำครัว ชุดคุณหมอ ตุ๊กตา ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการได้เต็มที่

เพื่อนเล่น...คนสำคัญ

     แม้ลูกจะมีของเล่นแล้ว แต่เขาก็ยังต้องการพ่อแม่เล่นด้วย เมื่อไรที่ลูกร้องขอให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับเขา ไม่ควรปฏิเสธลูก เพราะนั่นคือโอกาสที่คุณจะได้เห็นว่า ลูกเรามีจินตนาการกว้างไกลแค่ไหน ที่สำคัญ ต้องเล่นตามลูกค่ะ เล่นไปตามเรื่องราวในโลกสมมติ (จินตนาการ) ของลูก ปล่อยให้ลูกนำการเล่น ไม่ใช่เราไปนำลูกเล่น

     ที่สำคัญ อย่าเผลอคิด หรือพูดอะไรเป็นจริงเป็นจังแบบผู้ใหญ่ ไม่เช่นนั้น จะกลายเป็นการสกัดกั้นจินตนาการเจ้าตัวน้อยได้นะคะ


แหล่งที่มา  http://www.enfababy.com

No comments:

Post a Comment