Tuesday, October 29, 2013

รางวัล : กลยุทธ์เสริมแรงใจเพื่อพฤติกรรมแง่บวก
 บางครั้งพฤติกรรมบางอย่างของลูกวัยซน ก็ทำให้คุณแม่ท้อใจได้ง่ายๆ เพราะไม่รู้จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นๆ ของลูกได้อย่างไรดี เรื่องนี้ไม่ยากอย่างที่คิด หากเรารู้จักที่จะ จูงใจด้วยการ เสริมแรงทางบวกเช่น การให้รางวัล คำชมเชย อย่างเหมาะสมด้วย โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ...
 
     - รางวัลที่ให้ ควรเป็นสิ่งที่ลูกชอบและสนใจ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน เป็นต้น
 
     - ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การให้รางวัล คือ เมื่อสังเกตว่าลูกขาดแรงจูงใจ หรือเริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ทำ คุณพ่อคุณแม่ควรกำหนดรางวัล โดยการตกลงกับลูกไว้ล่วงหน้าว่า ถ้าเขาทำสิ่งนั้นจนสำเร็จ เขาจะได้รับอะไร โดยพ่อแม่ต้องไม่ลืมทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกด้วย เช่น หากเขาทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยทุกวัน หรือกินข้าวหมดจาน โดยที่เราไม่ต้องเตือนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ วันหยุดนี้จะพาไปเที่ยวสวนสัตว์ เป็นต้น และเมื่อลูกเริ่มมีพฤติกรรมดีขึ้นๆ ต้องหยิบยกจุดที่เป็นข้อดีเหล่านี้มาชื่นชมให้ลูกได้ยินบ่อยๆ เพื่อเป็นแรงเสริมให้ลูกทำสิ่งนั้นต่อไป เพื่อให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นอย่างถาวร
 
     - ไม่ควรให้รางวัลอย่างพร่ำเพรื่อ แต่ควรให้รางวัลในพฤติกรรมเด่นๆ เช่น รู้จักแบ่งของเล่นให้เพื่อน ช่วยงานพ่อแม่ เก็บของเล่นเข้าที่ ไม่ทะเลาะกับน้อง เป็นต้น
 
     สิ่งที่สำคัญคือ การให้รางวัลต้องไม่ใช่การติดสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ลูกไม่กระทำความผิด ต้องให้ทันทีที่ลูกแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาและบอกเขาว่าเขาได้รางวัลเพราะเหตุใด และต้องให้อย่างสม่ำเสมอ แม้จะเป็นสิ่งที่ลูกทำซ้ำๆ ก็ตาม แต่บางครั้งอาจเป็นเพียงคำชม อ้อมกอดแน่นๆ การหอมแก้มก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเสมอไป

แหล่งที่มา   http://www.enfababy.com
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

No comments:

Post a Comment